Vakaa usko omaan unelmaan ei sido eikä vaadi mitään, vaan vapauttaa. Jopa mutkainen, vaikeakulkuinen tie voi viedä määränpäähän, kunhan kulkee sen loppuun.

Paulo Coelho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viisas ei tavoittele täyttymystä,
ei tavoittele, ei etsi;
hän on läsnä, ja ottaa vastaan kaiken.

Laotse

Työnohjaus

Kehittyvä ja muuttuva työyhteisö on sekä haaste että voimavara. Haasteita voi tulla esimerkiksi työyhteisön toimivuudessa, perustehtävän määrittelyssä tai päivittäisen työn sujuvuudessa.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa pyritään vahvistamaan erilaisten työntekijöiden yksilöllistä osaamista, vahvistamaan ammatti-identiteettiä ja tukemaan työyhteisön kykyä avoimeen vuorovaikutukseen ja työn haasteiden reflektointiin. Yhteisymmärryksen saavuttaminen on kaikkien etu.

Työnohjausprosessi voi kestää yhdestä kahteen vuotta; kesto ja sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden pohjalta. Sen tavoitteet sovitaan ohjauksen alussa kirjallisesti ja niitä arvioidaan prosessin aikana. Lisäksi sovitaan loppuarviointi n. 4-6 kuukauden päähän prosessin päättymisestä: tällöin analysoidaan, miten hyvin tavoitteet ovat juurtuneet arjen työkäytäntöihin.

Prosessi on luottamuksellinen ja asiakasta kunnioittava. LunaNueva sitoutuu noudattamaan Suomen työnohjaajien eettisiä periaatteita.

Kysy lisää

Konsultaatio

Konsultaatiopalvelu soveltuu moniin erilaisiin haasteellisiin tai askarruttaviin tilanteisiin. Konsultaatioapua voivat hyödyntää vaikkapa vanhemmat, päivähoidon työntekijät tai monikulttuuristen lasten opettajat. Konsultaatiotilanteessa pohditaan jotakin ongelma-aluetta yhdessä ja pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ja vaihtoehtoja. Työyhteisöjen osalta tavoitteena on ottaa työtiimin omat voimavarat ja osaaminen käyttöön.

Konsultaatio voi olla lyhyt, muutaman tapaamisen mittainen hanke tai pidempi työprosessi. Työskentelytapa ja sisältö räätälödään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kysy lisää