Terapia
Mikä minua odottaa ulkopuolella? Mikä tuon kuoren läpi näkyvä valo on? Täytyykö minun lähteä täältä? Kuka minä olen? Mikä minä olen?
Hänellä oli kymmenittäin kysymyksiä, joihin kenties koskaan ei saisi vastausta. Varmaa kuitenkin oli, että oli kuoriutumisen aika.

Alexis Kouros, Gondwanan lapset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvitaan hiljaisuutta, tarvitaan rauhaa. Kasvamiseen tarvitaan aikaa. Ei voida edellyttää, että mikään kasvaisi pellossa, jota taukoamatta kynnetään.

Ebba Schild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosketus

Harakka huttua keittää! Leikki on universaalia.

Terapiaa lapsille

Tarjoan lapsille useita hoitomuotoja. Lapsen tarpeet ja sopivin hoitomuoto määritellään alkuhaastattelun perusteella.

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia sopii hoitomuotona moniin erilaisiin psyykkisiin ongelmiin. Lapselle on luontevaa toimia ryhmässä, joten ryhmätyöskentely sopii vaativiinkiin kehityshaasteisiin. Lapsen kannalta ryhmäpsykoterapia vertautuu oppimisprosessiin: se on luonteeltaan toiminnallista. Muiden lasten kanssa työskennellessään lapsi löytää ratkaisumallinsa tutkimalla, leikkimällä, kokeilemalla, etsimällä, keskustelemalla ja vertailemalla. Tarjoamani ryhmäpsykoterapia antaa lapselle turvalliset ja kannustavat puitteet tutkia toimintaansa ja ajatteluaan sekä sanoittamaan ajatteluaan. Luottamuksellisuus, turvallisuus ja hoidon säännöllisyys ovat välttämättömiä, jotta lapsi pystyy työstämään hankalia tilanteita ja tunteita ryhmässä. Lasten ryhmäpsykoterapia kestää yleensä yhdestä kolmeen vuotta, ja sitä ehdottaa lapsen tutkinut erikoislääkäri tai psykologi. Terapiaprosessi on kokonaisvaltainen: lasta ei voi hoitaa ilman, että myös vanhemmat sitoutuvat ja panostavat siihen.

Muita lähestymistapoja voivat olla myös esim. vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia (DDP, Dyadic Developmen Psychotherapy) tai videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus (VIGMLL®). Lapsen vanhemmat ovat hoitoprosessissa mukana alusta alkaen. Terapiakäyntien rinnalla mietitään, kuinka terapiassa omaksutut lähestymistavat viedään lapsen jokapäiväiseen arkeen.

On myös tärkeää, että vanhemmat voivat työstää omassa ryhmässään tai oman terapeutin kanssa kysymyksiä, joita lapsen hoito tuo tullessaan (ks. Vanhempien neuvonta).

Kysy lisää

Vanhempien neuvonta

Vanhemmuuteen kuuluvat kasvu- ja kehityskriisit siinä missä kaikkiin ihmissuhteisiin ja elämään, eikä täysin ongelmatonta vanhemmuutta olekaan. Joskus eteen saattaa tulla tilanne, jossa tarvitaan erityisiä välineitä haasteista selviämiseen. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi avioero, työpaikan menetys, sairastuminen tai muutto uuteen ympäristöön. Huolta voi aiheuttaa myös epävarmuus omista vanhemmuuden taidoista ja se, viettääkö riittävästi aikaa lapsensa kanssa. Lisäksi on tärkeää oivaltaa, että lasta ei voi hoitaa ilman vanhempia: vanhempien neuvonta toimii siis myös lapsen hoidon tukena ja rinnalla.

Tarjoan vanhemmille rauhallista ja voimaannuttavaa keskusteluapua, jonka tavoitteena on pohtia esimerkiksi jaksamisen kysymyksiä ja arjen sujumista, ennakoida muutoksia sekä miettiä, miten lasta autetaan elämän käännekohdissa.

Neuvontatapaamisia järjestetään yleensä 2-5 kertaa. Neuvonnan peruspilareita ovat

  • yhteiset tavoitteet
  • molemminpuolinen kunnioitus
  • kaksisuuntainen kommunikaatio
  • avoimuus, suoruus ja rehellisyys

Kysy lisää

Monikulttuuriset lapset

Jokainen lapsi on ensisijaisesti lapsi ja vasta sen jälkeen jostakin kulttuuri- tai kieliympäristöstä kotoisin; tälle oivallukselle rakentuu monikulttuurinen erikoisosaamiseni. Monikulttuurinen ryhmäterapia on luonteeltaan yhteisöllistä, elämyksellistä ja kokemuksellista. Vuorovaikutus onnistuu mm. elekielellä sekä taiteen ja luovuuden kielellä. Tarvittaessa apuun tulee tulkki.

Voit tilata LunaNuevalta myös työnohjausta ja menetelmäkoulutusta monikulttuurisiin ympäristöihin. Olen tottunut työskentelemään erilaisista kulttuureista tulleiden lasten kanssa jo 80-luvulta lähtien.

Kysy lisää