Opettaminen on sitä, että osoittaa kaiken mahdolliseksi. Oppiminen on sitä, että tekee sen mahdolliseksi itselleen.

Paolo Coelho

Kuntouttavan opetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutuspaketit ja opintokokonaisuudet

LunaNuevan koulutuspaketit on suunnattu lähinnä päiväkodeille, kouluille ja aikuisoppilaitoksille. Kouluttajana ja oppaana olen innostava ja käytännönläheinen. Pääperiaatteena on, että koulutustilanteissa opitut menetelmät voi siirtää suoraan todellisiin työtilanteisiin. Oppimistilantesta tehdään osallistavia ja henkilökohtaisia prosesseja, joissa jokaisella oppijalla on mahdollisuus hyödyntää yksilöllisiä ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan. Ryhmän kannustavuus korostuu aktiviisen yhdessä jakamisen, keskustelun ja kommentoinnin kautta.

Koulutukset räätälöidään asiakaskohtaisesti. Aiheita voivat olla esimerkiksi

  • kuntouttava varhaiskasvatus ja erityistä tukea tarvitsevat lapset
  • kuntouttavat ja terapeuttiset menetelmät lapsen arjessa
  • kuntouttavat elementit esiopetuksessa
  • yhteisöllisyys ja tiimin vahvuudet haasteellisissa työtilanteissa

Alustuksia voi tilata myös esimerkiksi vanhempainiltoihin. Tällöin voidaan käsitellä vaikkapa kumppaanuuteen, kasvatukseen ja lapsen kehitykseen liittyviä asioita.

Aiemmin olen toiminut kouluttajana mm. Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksessa. (Lue juttu: Perhepäivähoitajat ammattiopissa, Kotiliesi 7/2004)

Kysy lisää